top of page

HUR VI ARBETAR

Nedan nedan visar på vilka sätt vi arbetar med våra projekt.

01

GENOMGÅNG

Genomgång av projektet. I det första steget går vi igenom på vilka sätt vi kan hjälpa er, vilken budget ni har samt vilka tidsramar vi måste ta hänsyn till.

02

​Efter vårt första möte har vi kommit fram till hur vi kan hjälpa er. För att det inte skall bli några missförstånd kommer vi att skicka er ett dokument av vad vi skall göra, när skall vi göra det och vad kommer det att kosta.

03

PRESENTATION

Presentation av projektet.

När vi kommit hit i processen är vi nästan klara med allt förarbete. 

Vi vet exempelvis hur er fastighets eller ert projekt skall se ut. Vi har ett förslag på kontrollansvarig som kommer att följa ert bygga och göra slutbesiktning. Vi har pratat med entreprenörer och rett ut alla frågor med byggnadsnämnden. Vi har vävt samman allas krav önskemål till en faktiskt tidsplan som vi kommer att arbete efter.

04

GENOMFÖRANDE

​Nu har vi förberett projektet noggrant och därmed gjort allt vi kan för att det skall bli lyckat. Dags att genomföra.

05

AVSLUT

​Nu är vår del i projektet klart.

Det kan vara en skiss, en färdig upphandling eller ett slutfört projekt.

06

ÅTERKOPPLING

Vi arbetar långsiktigt med alla våra relationer och det är minst lika viktigt att man efter en tid är nöjd. Därfär har vi som policy att även efter vårt gemensamma projekt är avslutat hålla kontakt och hjälpa till om det behövs.

bottom of page