top of page
VÅR KOMPETENS

Detta är ett urval av våra arbetsområden men vi är kreativa så tveka inte att fråga om ni har andra ideer.

VÅR KOMPETENS

01

BYGGLOV

Bygglov eller bygganmälan kan verka omständlig och svår och det är många saker som man måste ta hänsyn till och sätta sig in i. Det handlar heller inte bara om att er kommun skall godkänna ert bygglov, utan kanske ännu mer att projektet blir lyckat.Vi kan bistå med allting rörande ert lov. Det kan exempelvis vara bygglov, bygganmälan, marklov eller enskilt avlopp.​

Bygglovsprocessen tar tid så var ute i god tid. Nedan följer dom steg som kommunens hangläggare arbetar efter.

1. Förgranskning

2. Komplett ansökan

3. Utredning

4. Beslut

5. Laga kraft

6. Faktura

7. Kallelse tekniskt samråd

8. Tekniskt samråd

9. Startbesked

10. Arbetsplatsbesök

11. Slutsamråd

12. Slutbesked

02

MATERIAL & KOSTNADER

Vi kan på flera sätt hjälpa er med att få kontroll på era kostnader och samtidigt säkerställa att ni får ett bra pris på ert byggmaterial. När man skall budgetera sitt projekt eller skall göra en beställning hos bygghandeln kan det kännas tryggt eller vara nödvändigt med en noggrann ritning eller en korrekt materialberäkning.

 

Vi kan bistå med båda. När vi skissat på ert projekt kan vi på ett snabbt sätt ta fram vad ni behöver beställa samt vad det ungefär kommer att kosta. Eftersom vi samordnar inköp blir vi tillsammans en större kund med bättre priser och bättre service. Vi har arbetat med våra inköpskanaler under lång tid och har idag ett mycket bra och nära samarbete.​

03

04

SAMORDNING

Kommer ert projekt bli så bra som ni hoppas. Vi kan hjälpa er med att göra rätt val och inte minst hitta rätt partners.

Att bygga någonting och öka värdet på sin fastighet eller äntligen få ett nytt badrum kan vara någonting fantastiskt men också en väg full av dyra fallgropar och svårigheter.

Dom allra flesta bygger inte så ofta och kan därför känna en osäkerhet om man fått vad man betalt för, är priset rätt, är arbetet rätt utfört eller hur gör man om någonting blev fel.

Vår övertygelse är att med goda förberedelser,  bra samarbetspartners, och en hållbar planering säkerställer att projektet blir lyckat och att man kan vara säker på att inte bli lurad eller inte fått vad kom överens om.

Vår ide är att hjälpa dig hela vägen från ide till färdigt projekt. Vi kan förutom dom områdena vi arbetar med även  hjälpa till med exmpelvis kontrollansvarig, besiktningsman, akustikexpert, trädgårdsarkitekt, rörmockare, elekriker eller snickare. Dom företag vi samarbetar med tycker vi är dom allra bästa och vi går i god för att deras arbete blir väl utfört.

05

SOLSTUDIER & HUSPLACERING

06

FOTOGRAFIER & DRÖNAR

07

IDEER

08

ARKITEKTUR

FAKTA FOORE

Vi har sedan 2006 arbetat med att göra val, upphandla, designa och genomfört byggprojekt. 

Vi har arbetat med bygglov sedan 2010.

Vi har fotograferat sedan 2008 och har idag tagit mera än 150 000 bilder. 

Vi har i sedan 2009 arbetat med att ta fram produkter, hus och presentationer i 3d miljöer

Vi har sedan 2015 arbetat med rendering och virtuella bilder.

Vi har sedan 2009 ritat villor, utbyggnader och utomhusmiljöer.

tm

FOORE

visar framtiden

FAKTA FOORE
KONTAKT
bottom of page